אושר תיקון לחוק בנושא חישוב דמי לידה לשכירה

אמיר לוי - רואה חשבון והנהלת חשבונות בבנימינה

אושר תיקון לחוק בנושא חישוב דמי לידה לשכירה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הביטוח הלאומי.

התיקון קובע מסלול נוסף לחישוב דמי לידה לעובדת שכירה, לפי חצי השנה שקדמה ליום הקובע (תאריך הפסקת העבודה).

זאת בנוסף למסלול החישוב הקיים כיום לפי רבע השנה שקדמה ליום הקובע.

כיצד מחושבים דמי לידה?

דמי הלידה יחושבו לפי הסכום הגבוה מביניהם.

ב- 4.16 עבר תיקון לחוק שהעניק לעצמאית מסלול נוסף למסלול הקיים, והינו חישוב לפי ההכנסה בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה בה חל היום הקובע, בנוסף למסלול של רבע שנה שקדמה ליום הקובע.

יוצא כעת שגם לעצמאית וגם לשכירה קיימות 2 אופציות לחישוב ד.לידה, והתשלום יהא לפי האופציה הגבוהה מביניהן.

אז הנה סיכום האופציות:

חישוב דמי לידה לשכירה:

או לפי ההכנסה ברבע שנה שקדמה ליום הקובע.

או לפי ההכנסה בחצי שנה שקדמה ליום הקובע.

לפי הגבוה מביניהן.

החישוב בעיקרון הינו סופי, למעט מקרים בהם ישולמו במהלך השנה שלאחר הלידה תשלומים הטעונים פריסה

ל- 12 חודשים לאחור שכן אז זה עשוי לזכות אותה בהפרשי גימלה.

חישוב דמי לידה לעצמאית:

או לפי ההכנסה ברבע שנה שקדמה ליום הקובע, או לפי ההכנסה בעד רבע שנה בשנה שקדמה לשנה בה חל היום הקובע. (התיקון החדש, לפי חצי שנה, לא חל על עצמאית).

לגבי עצמאית, החישוב הנ"ל הינו זמני, והחישוב הסופי ייערך על סמך שומות מס הכנסה הרלוונטיות לכשתתקבלנה ממס הכנסה.

איזה שומות?

זה תלוי בחודשים המשמשים כבסיס לחישוב אם כל החודשים נופלים על שנה אחת, החישוב הסופי יערך לפי שומה של שנה אחת, לדוגמא:

אם ילדה באפריל, שלושת החודשים הקובעים נופלים ב2016 ולכן החישוב הסופי ייערך עפי שומת מס אחת, של 2016.

אם חודשי הבסיס לחישוב נופלים על 2 שנות מס כמו לידה בפברואר למשל, שכן אז חודשי הבסיס הינם 1.16 ו 11.15 +12.15 ולכן החישוב הסופי ייערך על פי 2 שומות של 2015 ו2016 חודש אחד לפי שומת 2016 וחודשיים לפי 2015.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest