תקנה חדשה של מס הכנסה – קנס של 750 שח

9

תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976

קובעת כי עוסק פטור מתשלום המס לפי סעיף 31(3)

יצהיר עד ה 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

business-man

כלומר,

עד ל-31.1.17 חלה החובה על כלל העוסקים הפטורים לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיהם.

דיווח זה נועד על מנת שמע"מ יוודא

שאכן לא עברתם את התקרה כפי שנקבעה (תקרת עוסק פטור לשנת 2016 הינה 99,001 ₪).

עצם הדיווח,

לא גורר חבות מס כלשהי אלא אם כן עברתם את התקרה,

חבות מס תבחן במועד מאוחר יותר (הגשת דוח שנתי).

אפשרויות דווח על המחזור של עוסק פטור לשנת 2016:

א. טופס הצהרה שנשלח אליכם בדואר – יש למלא את הטופס ולשלוח בדואר לסניף המע"מ.

ב. הצהרה באתר רשות המיסים

להלן לינק לאתר רשות המיסים:

www.misim.gov.il/empatur/startPageIntErnet.aspx

ג. דיווח מחזור באמצעות המייצג ניתן לפנות אלי – אמיר לוי רואה חשבון בבנימינה

אני מדגיש

כי מדובר בדיווח בלבד בגין המחזור.

כפי שנהוג בכל שנה ופה אין חדש.

החידוש הוא בהטלת עיצום כספי על אי הגשה עד 31.1.17
בשנים האחרונות מע"מ לא נהג להטיל קנס על מי שלא דיווח בזמן/בכלל על המחזור שלו.

בחודש דצמבר 2015

פרסם מס הכנסה שהחל מה-1.1.16 יוטל קנס של 750 ש"ח בגין אי הגשת ההצהרה

להלן לינק לפרסום של רשות המיסים:

taxes.gov.il/about/publicannouncements/pages/ann_101215_1.aspx

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest